දිල්කි උරේෂා වෙරල තිරයක කරපු නවතම Photo Shoot එක

11

‘සත්තයි මට ඔබ වාගේ ‘ ගීතයත් සමඟ බොහෝ දෙනා අතර ජනප්‍රියත්වයට පත් මෙන්ම බොහොමයක් රසික පිරිස ආදරය කරන්න පටන් ගත්ත නවක ගායන ශිල්පිනියක් තමයි දිල්කි උරේෂා.

ඇය නිතරම වගේ නව ගීත නිර්මාණ හරහා රසිකයන් අතරට එන්න උත්සහ කරන චරිතයක් . ඒ වගේම තමයි ඇයගේ නිර්මාණ සමාජ මාධ්‍ය තුලත් ඉහළම ස්ථානයක රැදෙමින් ජනප්‍රියතත්වයට පත් වනු ලැබෙනවා .

සුරූපී ඇයගේ නවතම ෆොටෝ ෂූට් එකක් සමාජ මාධ්‍යට එක් වී තිබුණේ මේ අකාරයටයි .

මේ තියෙන්නේ එම ඡායාරූප.

 

Your Comments