දසුන් මවන දසුන්

250

පසුගියදා ශ්‍රී ලංකා තුන් ඉරියව් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක දසුන් ශානක, චෙවන්ති පෙරේරා සමඟ යුග දිවිය ආරම්භ කළා.

ඔහුගේ මංගල දිනයේ දෙවැනි දවසේ ජායාරූප සියල්ල පහතින්.

Your Comments