තෙවෙනි වරටත් මව් පදවියට සැරසෙන අමායා සැමියා හර්ෂ තුරුලේ ආදරෙන්

17

අමායා අධිකාරි මේ වන විට තෙවෙනි වරටත් මව් පදවිය ලැබීමට සුදානම් වන බවට මේ වෙනකොට කවුරුත් දන්නා කාරණාවක් . ඒ වගේම තමයි මව් පදවියට සුදානම් මෙම කාල වකවානුව තුලදීම ඔවුන් දෙපළ විවාහ වීමත් කා අතරත් කතා බහට ලක් වුන පුවතක් වුණා .

ඉතින් කොහොම වුනත් ඔවුන් දෙදෙනා හරිම ආදරෙන් සතුටින් කල් ගෙවන බවයි දැන ගන්න ලැබෙන්නේ .

ඔවුන්ගේ අදරණීය ඡායාරූප කිහිපයක් තමයි මේ .

 

Your Comments