ටීනාගේ ගැලවුණු සාරිය

15

ටීනා ශේනේල්ගේ කියන්නේ නිතරම සමාජ මාධ්‍ය වල කතා බහට ලක් වෙන නිරූපන ශිල්පිනියක් . නිතරම වගේ වෙනස් විදියේ photo shoots වලින් අපිට ඇයව දැක ගන්න ලැබෙනවා .

ඉතින් මේ තියෙන්නේ දමිළ පෙනුමකින් හැඩ ගැන්විලා සරාගී ලෙසින් ඇය පෙනී සිටි නවතම ඡායාරූප කිහිපයයි .

Your Comments