ජැක්ලින්ගේ ඡායාරූප එකතුවක්

49

ශ්‍රී ලංකා රූ රැජිණ වීමෙන් පසු බොලිවුඩ් නිළියක බවට පත්වූ ජැක්ලින් ෆර්ඩිනැන්ඩ්ස්ගේ ඡායාරූප එකතුවක් පහතින්.

Your Comments