ජනප්‍රිය නිලි පබෝධා සංදීපනීගේ උපන් දිනයට අම්මා දීපු suprice එක

16

පබෝධා සංදීපනී කියන්නේ අපේ රටේ ඉන්න ජනප්‍රියම කලා තරුවක් වෙනවා . ඇයගේ උපන්දිනය පසු ගිය දිනයේදී සමරලා තිබුණා . ඒ වෙනුවෙන් ඇයට මව වන ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිනී ගීතා කාන්ති ජයකොඩි මහත්මිය suprice එකක් දීලා තියෙනවා . පබෝධාගේ සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමේ පල කර තිබූ වීඩියෝ එකකින් එය දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා .

තවත් කලා තරු ඇයගේ උපන් දිනය වෙනුවෙන් සහභාගී වෙලා ඉන්නවත් එහිදී දැක ගන්න ලැබුණා .

මේ තියෙන්නේ එම වීඩියෝව .

 

Your Comments