ජනප්‍රිය නිලි නිපුනිකා හේවාගමගේ මනාලියක් වූ සොඳුරු මොහොත

21

නිපුනිකා හේවාගමගේ කියන්නේ අපේ රටේ ඉන්න ජනප්‍රියම තාරකාවක් වෙනවා .
ඇය පසු ගිය දා විවාහ වූ බවට මේ වෙනකොට කවුරුත් දන්නා කාරණාවක් .

ඇයගේ මංගල දිනයේ නිල ඡායාරූප කිහිපයක් මේ වෙනකොට සමාජ මාධ්‍යන්ට නිකුත් වෙලා තියෙනවා දැක ගන්න ලැබුණා .

මේ තියෙන්නේ එම ඡායාරූප.

Your Comments