ජනප්‍රිය නිලි නයෝමි තක්‍ෂිලා යුග දිවියට

14

නයෝමි තක්‍ෂිලා කියල කියන්නේ අපේ රටේ ඉන්න ජනප්‍රියම කලා තරුවක් වෙනවා . ජනප්‍රිය මෙන්ම රංගන කුසලතාවන්ද පිරිපුන් නිලියක් තමයි නයෝමි කියන්නේ .

ඒ නිසාම ඇයට බොහොමයක් රසික පිරිස ආදරය කරනවා .
ඉතින් ඇය සුන්දර මනාලියක් ලෙසින් හැඩ ගැන්විලා කරපු photo shoot එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ .

Your Comments