ජනප්‍රිය නිලි අංජුලා රාජපක්ෂ විවාහ සංවත්සර වෙනුවෙන් දැමූ ආදරණීය සටහන

17

අපේ රටේ ඉන්න ජනප්‍රිය නිලියක් තමයි අංජුලා රාජපක්ෂ කියන්නේ . ටිකක් නපුරු චරිතයක් විදියට තමයි ඇය ප්‍රේක්ෂකයන අතරට යන්නේ .
රංගනය තුල ඇති දක්ෂ ලෙස චරිතයට සාධාරණයක් ඉටු කිරීමට සමත් නිලියන් අතරින් කෙනෙක් තමයි අංජුලා කියන්නේ .

ඉතින් ඇයගේ විවාහ සංවත්සරය වෙනුවෙන් තම සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමේ මේ ලෙසින් ආදරණීය සටහනක් එක් කර තිබුණා.

‘නිම් හිම් සෙව්වා මා සසරේ
හමු වී යුගයෙන් බැදී යුගයේ
ලංවි වෙන්වී වරින් වරේ
ඔබ හා මා රන් හුයකිනි බැදුනේ ‘

Your Comments