ජනප්‍රිය නර්තන ශිල්පිනී හිමාලි සිරිවර්ධන ගේ හැඩ වැඩ

15
හිමාලි සිරිවර්ධන කියන්නෙ නර්තන ශිල්පිනියක් වගේම රංගන ශිල්පිනියක් .
ඇයගේ රංගනයන්ට මෙන්ම නර්තනයන්ටත් ආදරය කරන රසික පිරිසක් ඇයට ඉන්නවා.
 මේ වෙනකොට ඇය කලා කටයුතු වල නියැලෙන ගමන් මවක් විදියටත් පුංචි දියණියක් සමග සතුටින් කල් ගෙවනවා.
හිමාලි කියන්නේ හැමදාමත් සුන්දරව ඉන්ම සුරූපිනියක්.
මේ තියෙන්නෙ ඇයගේ හැඩ පිරුන ඡායාරූප කිහිපයක්.

Your Comments