චුලක්ෂිගේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුවක්

109

චුලක්ෂි රණතුංග 2014 වසරේ මිස් ශ්‍රී ලංකා කිරුළ සහ 2017 වසරේ දී ලොව හොඳම නිරූපිකාව කිරුළ දිනා ගත්තා.

ප්‍රියන්ත කොළඹගේ අධ්‍යක්ෂණය කළ ‘දේදුණු ආකාසේ’ චිත්‍රපටය හරහා චුලක්ෂි සිනමාවට ද පිවිසියා.

ඒ තුලින් චුලක්ෂි නිරුපණයට පමණක් නොව රූපණයටත් තමා තුළඇති නිසඟ හැකියාවන් ඇති බව පෙන්නුම් කළා.

චුලක්ෂිගේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුවක් පහතින්

 

Your Comments