ගයේෂාගේ උපන් දින පාටිය – Photos

50

ජනප්‍රිය නිළි ගයේෂා පෙරේරා මේ වෙද්දී පදිංචි වෙලා ඉන්නේ ඇමරිකාවේ.

පසුගියදා ගයේෂාගේ උපන්දිනය තිබුණා.

ගයේෂා ඇමරිකාවේ ඉන්න මිතුරු මිතුරියන් එක්ක උපන් දිනය සමරලා තිබ්බේ මෙහෙම

 

Your Comments