කෝකිල පවන් මුහුණු පොතේ පල කල සටහන

23

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පී කෝකිල පවන් හටත් කොරෝනා වයිරසය අසාදනය වී ඇතැයි ඊයේ දිනයේදී තහවුරු වුණා .
ඒ සමඟම ඔහු මුහුණු පොතේ සටහනක් දමමින් ඔහුගේ ආශ්‍රිතයන් වත් දැනුවත් කර තිබුණා .

මේ එම සටහන් පහතින් .

 

Your Comments