ක්‍රීඩා ඇමතිගේ දරු සුරතල්

35

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ සිය පුතු සමඟ ඉන්න ඡායාරූප කිහිපයක් සිය ඉන්ස්ට්‍රාග්‍රෑම් වෙත යොදා තිබ්බේ මෙලෙසින්

ඡායාරූප සියල්ල පහතින්

 

Your Comments