ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ෂෙහාන් – කවීෂා සමඟ අමරිකාවේ දී විවාහ වූ වීඩියෝව

71

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ෂෙහාන් ජයසූරියගේ විවාහ ගිවිස ගැනීම ඊයේ දිනයේදී සිදු වුණේ අමරිකාවේ දී, ෂෙහාන් විවාහ වුණේ ජනප්‍රිය නිලි ඩිලානි අබේවර්ධනගේ දියණිය වන කවීෂා කාවින්දි සමඟ.

මේ ෂෙහාන් – කවීෂා විවාහ ගිවිස ගත් ආකාරය

 

Your Comments