කඩවසම් නිරූපණ ශිල්පී හෂාන් සහ නිරූපණ ශිල්පිනී සිතුමිණීගේ Wedding Shoot එක.

9
හෂාන් රත්නායක කියන්නේ කඩවසම් නිරූපණ ශිල්පියෙක් වගේම රංගන ශිල්පියෙක්.
මේ දිනවල විකාශය වන ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යක් හරහා ඔහු වඩාත් ජනප්‍රියත්වයට පත් වෙලා තිබෙනවා.
ඒ වගේම තමා සිතුමිණී කියන්නෙත් bridle photo shoots හරහා නිරන්තරයෙන්ම දැකගන්න පුළුවන් නිරූපණ ශිල්පිනියක් වෙනවා .
වර්තමානයේ දී ඇය රංගනයට පිවිසිලා තිබෙනවා .
හෂාන්ගේ සහ සිතුමිණී පෙනී සිටි නවතම photo shoot එකක ඡායාරූප කිහිපයක් සමාජ මාධ්‍යයට එක් වී තිබුණා
මේ තියෙන්නෙ තියෙන්නේ එම ඡායාරූප සමූහය.

Your Comments