එකටම අවසන් ගමන් ගිය පුංචි පවුල ගත් අවසන් ඡායාරූප එකතුව

1041

මහනුවර බූවැලිකඩ ප්‍රදේශයේ පස් මහල් ගොඩනැගිල්ල ගිලා බැසීම හේතුවෙන් අවාසනාවන්ත විදියට ජිවිතයට සමුදුන් පුංචි පවුල අවසන් වරට පෙනී සිටි ඡායාරූප එකතුවයි මේ.

මේ ඡායාරූප අරන් තියෙන්නේ පසුගිය 6 වනදා සුපුන් කන්නන්ගර විසින්.

Your Comments