උපෙක්ෂා ජිවිතේ ලද පළවෙනි දේවල් – Photos

24

උපේක්ෂා ස්වර්ණමාලි කියන්නේ දක්ෂ වගේම ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිණියක්.

උපේක්ෂා අලුත් ඡායාරූප එකතුවක් මුහුණු පොතට එක් කරලා තිබ්බා.

ඒවා මුහුණු පොතට එක් කරලා තිබුණේ ඇයගේ ජිවිතේට ලද පළමු දේවල් ලෙසින්.

My first baby, Danuji..my first pet, Rocky..my first car, Wagon-R

Your Comments