‘ආරාධනා’ ගැන ගයාන් සහ චතුරිකා Facebook හි තැබූ සටහන්

12660

ජනප්‍රිය රංගනශිල්පී ගයාන් වික්‍රමතිලකගේ සහ රංගන ශිල්පිණි චතුරිකා පිරිසගේ ආදරණිය දියණිය ආරාධනා ගේ පළමු උපන් දිනය අදයි.

ආරාධනා චූටි දුගේ උපන් දිනය වෙනුවෙන් ලස්සන ජායාරූප එකතුවක් කරන්නත් ඊයේ දින කටයුතු කර තිබුණා.

ඒ වගේම ආරාධනා දූගෙ උපන් දිනේට ගයාන් සහ චතුරිකා සිය මුහුණු පොතේ තැබූ සටහන්.

Your Comments