අලුත බැදපු හර්ෂණ සහ බිරිඳ අරුණි කතරගම ගිය ගමන

10

හර්ෂණ බෙත්මගේ කියන්නේ කවුරුත් ආදරය කරන කලා තරුවක් වෙනවා . ඔහු දෙවන වරටත් විවාහ වීම හේතුවෙන් පසු ගිය දා වැඩිපුර ඔහු ගැන කතා බහට ලක් වුණා .

ඔහු විවාහ වෙන්නේ රූපලාවන්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවක නිරත වන අරුණි නදීෂානි නම් තරුණියක් සමගයි .

ඉතින් ඔන්න අලුත් කපල් එක හා හා පුරා කියලා විවාහයෙන් පස්සේ කතරගම වැද පුදා ගන්න ගිහිල්ලා තිබුණා .

ඒ ගමනේ දී ලබා ගත් ඡායාරූප කිහිපයක් ඔවුන්ගේ සමාජ මාධ්‍යන්ට එක් වී තිබුණේ මේ අකාරයටයි .

 

Your Comments