අපේ කලා තරු හැඩ වැඩ වෙලා නිපුනිකාගේ wedding එකට ගියේ මෙහෙමයි

16
ජනප්‍රිය නිලි නිපුනිකා හේවාගමගේ විවාහ දිවියට පත් වුන බව මේ වෙනකොට කවුරුත් දන්නා කාරණාවක් වෙනවා. ඉතින් කලා තරු පිරිවරාගෙන් ඇයගේ විවාහ මංගල උත්සවයේ දෙවෙනි දවස කොළඹ හිල්ටබ් හෝටලයේදී පසු ගිය දා පැවැත් වුණා.
ඊට අපේ රටේ ඉන්න කලා තරු රැසක් සහභාගී වී සිටියා. ඉතින් ඔවුන්ගේ සමාජ මාධ්‍යන්ට එක් වී තිබූ ඡායාරූප කිහිපයක් තමයි මේ තියෙන්නෙ.

Your Comments