අප්පච්චිට කවන පුංචි සඛී දෝණී

4
අකිල ධනුද්දරගෙ ආදරණීය දියණිය තමයි සඛී ආරණ්‍යයා කියන්නෙ.
සමාජ මාධ්‍ය තුලින් නිතරම වගේ පුංචි දූගෙ ඡායාරූප සහ වීඩියෝ දැකලම දැන් මේ පුංචි පැටියා වත් හැමෝටම හරිම හුරුයි.
 පුංචි සඛී ගේ හුරතලේ පිරුන  වීඩියෝ නිතරම වගේ සමාජ මාධ්‍ය තුලින් දැක ගන්න ලැබෙනවා .
ඉතින් අකිලගේ සමාජ මාධ්‍යයට එකතු වෙලා තිබුණ පුංචි සඛිගේ නවතම වීඩියෝ එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ.

Your Comments